הכנס/י מספר רשומות


---סיכום---
מסלול בסיסי
משודרג
כל הקופה
VIP
חבילת הבית
הזמנה דיגיטלית בלבד
---סיכום---
בסיסי משודרג כל הקופה VIP הבית הזמנה דיגיטלית
הנחה משמעותית
בשיחה עם נציג
מסלול בסיסי
 • הודעות ללא הגבלה לכל המוזמנים
 • נסיונות חיוג ללא הגבלה לכל המוזמנים (נציג אנושי)
 • פירוט שמות האורחים שיגיעו עם כל מוזמן
 • הזמנה דיגיטלית מעוצבת + תמונות + שיר רקע
 • אישורי הגעה במסרון רגיל ובהודעה חוזרת
 • סידורי הושבה דיגיטליים לקביעת מקומות ישיבה של כל אורח
 • סידורי הושבה עם 3 דיילות פיזית באולם
 • פתק לכל אורח בכניסה, בשולחן ובצלחת
 • שינוי סידורי הושבה פיזית באולם למניעת רזרבות
 • עוד 2 דיילות נוספות באולם
 • מנהל בר (שומר ומחלק את האלכוהול)
 • שומר כספת עד סוף האירוע
עלות חד פעמית לשימוש במערכת - 800 ש"ח
מחיר לרשומה - 0.8 ש"ח
הטבות בלעדיות
במסלול זה
מסלול משודרג
 • הודעות ללא הגבלה לכל המוזמנים
 • נסיונות חיוג ללא הגבלה לכל המוזמנים (נציג אנושי)
 • פירוט שמות האורחים שיגיעו עם כל מוזמן
 • הזמנה דיגיטלית מעוצבת + תמונות + שיר רקע
 • אישורי הגעה במסרון רגיל ובהודעה חוזרת
 • סידורי הושבה דיגיטליים לקביעת מקומות ישיבה של כל אורח
 • סידורי הושבה עם 3 דיילות פיזית באולם
 • פתק לכל אורח בכניסה, בשולחן ובצלחת
 • שינוי סידורי הושבה פיזית באולם למניעת רזרבות
 • עוד 2 דיילות נוספות באולם
 • מנהל בר (שומר ומחלק את האלכוהול)
 • שומר כספת עד סוף האירוע
עלות חד פעמית לשימוש מערכת - 1200 ש"ח
מחיר לרשומה - 0.7 ש"ח
עד 25%
הנחה
מסלול כל הקופה
 • הודעות ללא הגבלה לכל המוזמנים
 • נסיונות חיוג ללא הגבלה לכל המוזמנים (נציג אנושי)
 • פירוט שמות האורחים שיגיעו עם כל מוזמן
 • הזמנה דיגיטלית מעוצבת + תמונות + שיר רקע
 • אישורי הגעה במסרון רגיל ובהודעה חוזרת
 • סידורי הושבה דיגיטליים לקביעת מקומות ישיבה של כל אורח
 • סידורי הושבה עם 3 דיילות פיזית באולם
 • פתק לכל אורח בכניסה, בשולחן ובצלחת
 • שינוי סידורי הושבה פיזית באולם למניעת רזרבות
 • עוד 2 דיילות נוספות באולם
 • מנהל בר (שומר ומחלק את האלכוהול)
 • שומר כספת עד סוף האירוע
עלות חד פעמית לשימוש במערכת - 1500 ש"ח
מחיר לרשומה - 0.5 ש"ח
עד 50%
הנחה
מסלול VIP
 • הודעות ללא הגבלה לכל המוזמנים
 • נסיונות חיוג ללא הגבלה לכל המוזמנים (נציג אנושי)
 • פירוט שמות האורחים שיגיעו עם כל מוזמן
 • הזמנה דיגיטלית מעוצבת + תמונות + שיר רקע
 • אישורי הגעה במסרון רגיל ובהודעה חוזרת
 • סידורי הושבה דיגיטליים לקביעת מקומות ישיבה של כל אורח
 • סידורי הושבה עם 3 דיילות פיזית באולם
 • פתק לכל אורח בכניסה, בשולחן ובצלחת
 • שינוי סידורי הושבה פיזית באולם למניעת רזרבות
 • עוד 2 דיילות נוספות באולם
 • מנהל בר (שומר ומחלק את האלכוהול)
 • שומר כספת עד סוף האירוע
עלות חד פעמית לשימוש במערכת - 2500 ש"ח
מחיר לרשומה - 1.2 ש"ח
הצעה מיוחדת
לרוכשים
מסלול חבילת הבית
 • הודעות ללא הגבלה לכל המוזמנים
 • נסיונות חיוג ללא הגבלה לכל המוזמנים (נציג אנושי)
 • פירוט שמות האורחים שיגיעו עם כל מוזמן
 • הזמנה דיגיטלית מעוצבת + תמונות + שיר רקע
 • אישורי הגעה במסרון רגיל ובהודעה חוזרת
 • סידורי הושבה דיגיטליים לקביעת מקומות ישיבה של כל אורח
 • סידורי הושבה עם 3 דיילות פיזית באולם
 • פתק לכל אורח בכניסה, בשולחן ובצלחת
 • שינוי סידורי הושבה פיזית באולם למניעת רזרבות
 • עוד 2 דיילות נוספות באולם
 • מנהל בר (שומר ומחלק את האלכוהול)
 • שומר כספת עד סוף האירוע
עלות חד פעמית לשימוש במערכת - 3800 ש"ח
מחיר לרשומה - 1 ש"ח
הזמנה דיגיטלית בלבד
 • הזמנה דיגיטלית מעוצבת + תמונות + שיר רקע
 • עד 300 רשומות מחיר קבוע
 • עיצוב אישי/תבנית מוכנה
 • תמונה/סרטון
 • אישורי הגעה מתוך ההזמנה
 • השתלת תמונה/סרטון של הלקוח
שימוש במערכת - 900 ש"ח
מחיר לרשומה מעל 300 אורחים - 1.5 ש"ח